W celu uczynienia strony internetowej bardziej użyteczną i funkcjonalną, używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie
z serwisu jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na ich stosowanie. Dowiedz się więcej lub zmień ustawienia plików cookies.
Usługi kurierskie forsend.com.pl

Towary wyłączone z przewozu

Zakaz dotyczy usług krajowych, jak i międzynarodowych

Lista towarów zakazanych:

 • Przedmioty o wyjątkowej wartości, np.: dzieła sztuki, antyki, kamienie szlachetne, złoto i srebro
 • Biżuteria i zegarki na rękę (oprócz sztucznej biżuterii i niskiej klasy zegarków) o wartości przekraczającej 500 USD lub równowartości tej kwoty w lokalnej walucie.
 • Silniki, skrzynie biegów i akumulatory
 • Przesyłki zawierające substancje płynne
 • Broń palna
 • Futra
 • Kość słoniowa i wykonane z niej wyroby
 • Materiały pornograficzne
 • Napoje alkoholowe
 • Nasiona
 • Pieniądze, papiery wartościowe, takie jak: czeki, weksle, obligacje, bony skarbowe, znaczki skarbowe, winiety, akcje oraz inne dokumenty takie jak przedpłacone karty (pre-paid), książeczki oszczędnościowe.
 • Rośliny
 • Towary/materiały niebezpieczne (zgodnie z przepisami IATA oraz przepisami ADR)
 • Towary nietrwałe
 • Tytoń i produkty tytoniowe
 • Żywe zwierzęta

Niedozwolone są także:

 • towary przewożone z zastosowaniem karnetu ATA oraz inne towary czasowo importowane i eksportowane,
 • towary przewożone z zaświadczeniami FCR, FCT i CAD (płatność za pobraniem),
 • przesyłki z wewnętrznymi wadami, które ze względu na swój charakter mogą zabrudzić, niekorzystnie wpłynąć lub uszkodzić osoby, towary lub urządzenia,
 • towary, których przewóz jest prawnie zabroniony w kraju pochodzenia, tranzytu lub przeznaczenia (np. kość słoniowa i wykonane z niej wyroby),
 • towary podlegające akcyzie (np. alkohol) lub które wymagają specjalnych urządzeń, środków bezpieczeństwa lub zezwoleń.

Inne ograniczenia:

Przewoźnik przyjmuje przesyłki zawierające sprzęt AGD (min.zmywarki, pralki, suszarki, lodówki, kuchnie, kuchenki mikrofalowe, płyty ceramiczne) wyłącznie umieszczone na palecie (niezależnie od wagi).

Przewoźnik nie podejmie się transportu żadnych towarów, których przewozu zabraniają przepisy krajowe, miejscowe lub lokalne w kraju pochodzenia lub przeznaczenia, lub które mogą naruszyć obowiązujące przepisy eksportowe, importowe lub inne, albo zagrozić bezpieczeństwu pracowników, przedstawicieli i podwykonanwców lub środkom transportu, lub które zdaniem przewoźnika zabrudzą, poplamią lub inaczej uszkodzą inne towary lub urządzenia, lub których transport jest niewykonalny ze względu na koszt lub trudności techniczne.

ADR to międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych, sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. Została ratyfikowana przez Państwo Polskie w 1975 r. Materiały niebezpieczne według konwencji ADR to:

 • materiały i przedmioty wybuchowe,
 • gazy,
 • materiały ciekłe zapalne,
 • materiały stałe zapalne,
 • materiały samozapalne,
 • materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne,
 • materiały utleniające,
 • nadtlenki organiczne,
 • materiały trujące,
 • materiały zakaźne,
 • materiały promieniotwórcze,
 • materiały żrące,
 • różne materiały i przedmioty niebezpieczne.

FCR, FCT to spedytorskie certyfikaty przekazania ładunku. Certyfikat wystawia firma spedycyjna. Potwierdza w nim, że przejęła opisany w dokumencie konkretny ładunek.

Dodatkowo ze względu na przepisy prawa kraju docelowego zabronione w wywozie są:

1.      Bośnia i Hercegowina:

 • Urządzenia rentgenowskie;
 • Produkty farmaceutyczne.

2.      Norwegia:

 • Spray’e;

3.      Serbia:

 • Kosmetyki;
 • Środki chemiczne;
 • Pieczątki;
 • Urządzenia rentgenowskie.

4.      Chorwacja:

 • Tekstylia i odzież, jeśli odbiorcą jest osoba prywatna.

Jeżeli przewoźnik wykryje, że nadana przesyłka zawiera towary wyłączone z transportu czyli takie, których nie należy wysyłać jak np. rośliny, wyroby tytoniowe czy chemikalia, paczka jest wstrzymywana w transporcie w danym oddziale przewoźnika.  
Od tego momentu, przewoźnik oczekuje na odbiór przesyłki przez nadawcę w miejscu zatrzymania paczki w terminie ustalonym przez przewoźnika.
Po przekroczeniu tego terminu, przesyłka z zakazaną zawartością zostanie komisyjnie zniszczona.

Nadanie rzeczy wyłączonych z przewozu może również wiązać się z sankcjami wynikającymi z odpowiednich przepisów powszechnie obowiązujących.

Szybki
kontakt